Jak prawidłowo zarządzać łańcuchem dostaw?

Jak prawidłowo zarządzać łańcuchem dostaw?

Zarządzanie łańcuchem dostaw to jeden z najważniejszych procesów dla firm logistycznych, który obejmuje zarówno działania wewnętrzne, jak i koordynację zewnętrznych działań transportowych i magazynowych. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu łańcuchem dostaw możliwe jest zapewnienie płynności przepływu towaru i usług, co z kolei prowadzi do redukcji kosztów i zaspokojenia potrzeb klientów. Istnieją różne metody zarządzania  SCM opiera się na efektywnej współpracy z dostawcami i klientami w obrębie różnych sektorów biznesu np. sprzedażą, logistyką czy magazynowaniem. Poprzez efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw należy rozumieć m.in. szybkość realizacji zadań zgodnie z ustalonym harmonogramem, zapewnienie płynności informacji…

Więcej...