Zarządzanie halą magazynową w dobie XXI wieku

Hala magazynowa to coś więcej niż tylko budynek i regały. W zdecydowanej większości są to bowiem żywe organizmy, w których ruch, obrót magazynowanym towarem stanowi o wartości całego magazynu. Co za tym idzie konieczne jest prawidłowe zarządzanie całością tego nierzadko, ogromnego, logistycznego przedsięwzięcia.

Każdy proces logistyczny obejmuje swoim zakresem magazyn. Jest on jego nieodłącznym elementem. Często jednak spełnia różne role, w zależności od tego, na jakim etapie logistyki jest wykorzystywany. Tym samym konieczne jest odpowiednie przystosowanie organizacji magazynu do jego pozycji w procesie logistycznym. Ma to na celu takie przystosowanie pracy hali magazynowej by została w pełni wykorzystana i jednocześnie wspierała logistykę. Wszystko to ma odbywać się przy maksymalnym możliwym ograniczeniu nakładów pracy. Prawidłowa organizacja magazynu prowadzi w prostej linii do zwiększenie skuteczności całego procesu logistycznego.


Wskutek ujęcia magazynu nie jako osobnego, samoistnego tworu, ale części całego procesu prowadzi do tego, że konieczne jest uwzględnianie w jego organizacji takich elementów, jak zaopatrzenie, produkcja oraz dystrybucja. Trzeba przy tym pamiętać, że mimo wszystko nadrzędnym celem zarządzania magazynem jest przede wszystkim umożliwienie najefektywniejszego wykonywania zadań przy jednoczesnym zmniejszaniu nakładów pracy pracowników.

Chcąc zatem prawidłowo zorganizować pracę magazynu należy przede wszystkim:
– ustalić charakterystykę techniczną i wielkości partii wyrobów przewidzianych do składowania,
– określić wymagane terminy dostaw oraz możliwości przestrzegania punktualności,
– określić punkty strumieni dostaw materiałów i czas ich przechowywania,
– opracować odpowiedni do zadań system tworzenia i przepływu informacji, a także rodzaj dokumentacji i ewidencji rejestrującej przepływ dóbr materialnych,
-opracować technologię przepływu dóbr, to jest określić postać jednostek ładunkowych i urządzeń do ich tworzenia, a także urządzenia pomocnicze,
– stworzenie całościowego systemu i jego wdrożenie.
http://depenbrock.pl/oferta
Trzeba przy tym jasno wskazać, że prawidłowo funkcjonujący magazyn to gwarancja prawidłowo przebiegającego procesu logistycznego. Jakiekolwiek niedociągnięcia we właściwym przepływie towarów w tym miejscu będą skutkowały poważnymi zatorami na dalszych etapach i tym samym zaburzeniu ciągu dostaw. Wszystko zatem zaczyna się od dobrze ułożonych towarów na regałach, ich właściwym opisaniu i skutecznym wprowadzeniu do ewidencji.

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz