Zmiany w Wydziale Komunikacji i Transportu w Raciborzu

Starostwo Powiatowe informuje o zmianach w Wydziale Komunikacji i Transportu. Przede wszystkim wydzielono odrębne stanowisko do obsługi firm transportowych oraz zwiększono ilość przyjmowanych klientów.

Przywrócono ponownie termin 30 dni na zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Przepisy wydłużające termin do 180 dni obowiązywały z powodu pandemii koronawirusa, przez którą część urzędów miała wstrzymaną działalność bądź znacznie ograniczoną. W celu złożenia zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu nie trzeba fizycznie udać się do urzędu. Wystarczy powiadomić o tym korespondencyjnie lub elektronicznie.

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w związku z pandemią w przypadku nie dotrzyma­nia terminu istnieje możliwość jego przywrócenia. Należy w tym celu złożyć prośbę o przywrócenie terminu na zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu podając przyczynę zwłoki. Do prośby o przywrócenie terminu prosimy dołączyć zawiadomienie o naby­ciu/zbyciu pojazdu (jeśli nie zostało do tej pory złożone).

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w związku z pandemią w przypadku nie dotrzyma­nia terminu istnieje możliwość jego przywrócenia. Należy w tym celu złożyć prośbę o przywrócenie terminu na zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu podając przyczynę zwłoki. Do prośby o przywrócenie terminu prosimy dołączyć zawiadomienie o naby­ciu/zbyciu pojazdu (jeśli nie zostało do tej pory złożone).

Starostwo Powiatowe w Raciborzu wyodrębniło stanowisko do obsługi firm transportowych, które wykonują transport na potrzeby własne, firm leasingowych oraz obsługi rejestracji profesjonalnej. Prosi się o to by przedstawiciele tych firm umawiali termin złożenia wniosku telefonicznie pod nr 32 45 97 313.

Zachowując wszystkie obostrzenia Starostwo zwiększyło ilość przyjmowanych klientów w sprawach związanych z rejestracją pojazdów. Nadal jednak trzeba pamiętać o tym, że najpierw należy umówić termin wizyty za pośrednictwem internetowego systemu rezerwacji terminów lub telefonicznie.

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz