Jak wypowiedzieć umowę polisy OC

Jak wypowiedzieć umowę polisy OC

W Polsce każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu mechanicznego ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Istnieją jednak sytuacje, w których można z niego zrezygnować. Dowiedz się, kiedy wypowiedzenie umowy jest możliwe oraz poznaj związane z tym procedury. Jak wygląda proces wypowiedzenia umowy? Procedura wypowiedzenia OC obejmuje złożenie pisemnego oświadczenia z własnoręcznym podpisem ubezpieczonego do ubezpieczyciela. Oświadczenie powinno zawierać następujące informacje: dane osobowe ubezpieczonego: imię i nazwisko, numer PESEL, adres; dane adresowe towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym zawarto umowę; informacje dotyczące pojazdu; numer polisy; powód rezygnacji; Wypowiedzenie można dostarczyć do towarzystwa ubezpieczeniowego za pomocą…

Więcej...