Wyrejestrowanie pojazdu

wrak samochodu

Procedura wyrejestrowania samochodu czy innego pojazdu wymaga nieco zachodu. Prawo określa konkretne sytuacje w których trzeba wyrejestrować nasz środek lokomocji. Poniżej prezentujemy krótki przewodnik, kiedy można tego dokonać i jak to zrobić.

wrak samochodu

Wyrejestrować pojazd może wyłącznie jego właściciel. Jeżeli samochód czy motocykl ma współwłaściciela (lub kilku współwłaścicieli), przy wyrejestrowywaniu muszą być obecni wszyscy, chyba, że dadzą oni pełnomocnictwo na piśmie jednemu spośród nich. W przypadku, gdy oddamy pojazd do stacji demontażu i nie wyrejestrujemy pojazdu osobiście, zrobi to za nas urząd, gdy otrzyma zaświadczenie, że samochód został przekazany do kasacji.

Prawo dopuszcza kilka sytuacji, w których można dokonać wyrejestrowania pojazdu. Są to, m.in.:

  • kradzież
  • trwała utrata (w wyniku pożaru)
  • oddania samochodu/wraku do stacji rozbiórkowej lub punktu zbierania odpadów
  • wycofania z obiegu (np. gdy producent samochodu wykrył usterkę, której nie można usunąć i nakazał wycofanie danego modelu z obiegu)
  • wywozu lub sprzedaży za granicą, lub zniszczenia/kasacji tamże

By wyrejestrować pojazd należy wypełnić wniosek o wyrejestrowanie, wpłacić 10 zł tytułem opłaty skarbowej, przygotować komplet dokumentów i udać się do wydziału komunikacji. Poza wnioskiem, dowodem wpłaty, dokumentu tożsamości, pozostałe dokumenty, niezbędne do przeprowadzenia procedury wyrejestrowania pojazdu, uzależnione są oczywiście od powodu, dla którego chcemy tego dokonać.

  • kradzież: oświadczenie, w którym potwierdzamy kradzież pojazdu; zaświadczenie z Policji; dowód rejestracyjny; karta pojazdu (jeśli była)
  • kasacja za granicą: dokument potwierdzający procedurę kasacji; dowód rejestracyjny; karta pojazdu (jeśli była); tablice rejestracyjne
  • wywóz lub zbycie za granicą: dokument, który potwierdza przekazanie pojazdu nowemu właścicielowi (umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny); potwierdzenie zarejestrowania pojazdu w nowym kraju
  • utrata pojazdu: dokument potwierdzający utratę (np. w wyniku pożaru); dowód rejestracyjny; karta pojazdu (jeśli była); tablice rejestracyjne; wpłata na rzecz gminy (utrzymanie czystości – zobacz informację w ramce poniżej)
  • przekazanie do stacji demontażu: zaświadczenie ze stacji, dowód rejestracyjny; karta pojazdu (jeśli była); tablice rejestracyjne
Opłata na rzecz utrzymania czystości jest zmienna i zależy od kilku czynników (rodzaj wyrejestrowanego pojazdu itd). Informacji o jej aktualnej wysokości udzieli wydział komunikacji, w którym dokonamy wyrejestrowania.

Należy pamiętać również o tłumaczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów na język polski u tłumacza przysięgłego. Wyrejestrowanego pojazdu nie można ponownie zarejestrować (wyjątkiem są m.in. samochody zabytkowe, ciągniki i inne maszyny rolnicze).

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz