Jak wypowiedzieć umowę polisy OC

W Polsce każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu mechanicznego ma obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Istnieją jednak sytuacje, w których można z niego zrezygnować. Dowiedz się, kiedy wypowiedzenie umowy jest możliwe oraz poznaj związane z tym procedury.

Jak wygląda proces wypowiedzenia umowy?

Procedura wypowiedzenia OC obejmuje złożenie pisemnego oświadczenia z własnoręcznym podpisem ubezpieczonego do ubezpieczyciela.

Oświadczenie powinno zawierać następujące informacje:

 • dane osobowe ubezpieczonego: imię i nazwisko, numer PESEL, adres;
 • dane adresowe towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym zawarto umowę;
 • informacje dotyczące pojazdu;
 • numer polisy;
 • powód rezygnacji;

Wypowiedzenie można dostarczyć do towarzystwa ubezpieczeniowego za pomocą listu poleconego, drogą elektroniczną lub złożyć osobiście w oddziale.

Podstawy wypowiedzenia ubezpieczenia OC

Rezygnacja z polisy OC jest możliwa w kilku przypadkach.

 • Zawarcie umowy przez internet lub infolinię

Umowa zawarta w ten sposób umożliwia rezygnację z polisy OC w okresie do 30 dni od daty jej zawarcia lub od momentu otrzymania przez ubezpieczyciela informacji, o której mówi ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczej, okres ten wynosi 7 dni. Odstąpienie od umowy z tego powodu nie wymaga podania przyczyny.

 • Pojazd zarejestrowany za granicą

Przeprowadzka do innego kraju wymaga wyrejestrowania pojazdu w Polsce i złożenia wypowiedzenia polisy OC. Brak tego potwierdzenia może skutkować automatycznym przedłużeniem polisy i koniecznością opłacenia składek. Podobne zasady obowiązują w przypadku sprzedaży pojazdu za granicą.

 • Wypowiedzenie polisy OC przed końcem okresu ubezpieczeniowego

Najczęstszym powodem wypowiedzenia polisy OC przed końcem okresu ubezpieczeniowego jest możliwość zawarcia nowej umowy na bardziej korzystnych warunkach finansowych. Wypowiedzenie umowy musi być złożone najpóźniej 1 dzień przed końcem okresu ubezpieczeniowego, w przeciwnym razie polisa OC zostanie automatycznie przedłużona.

 • Automatycznie przedłużone ubezpieczenie OC

W przypadku przeoczenia terminu wypowiedzenia umowy starego ubezpieczenia, nadal można uniknąć konieczności opłacania podwójnych stawek przez cały okres obowiązywania polisy. Rozwiązaniem jest złożenie wypowiedzenia wraz z przedstawieniem dowodu zawarcia nowej umowy. W tej sytuacji będzie trzeba opłacić jedynie zobowiązania za okres trwania przeoczenia.

 • Zmiana ubezpieczyciela przy zakupie używanego pojazdu

W przypadku zakupu używanego pojazdu istnieją dwie opcje – korzystanie z dotychczasowej polisy do końca okresu ubezpieczeniowego lub wypowiedzenie umowy w dowolnym momencie. Jeśli zostani podjęta decyzja o wypowiedzeniu – nową polisę trzeba zawrzeć najpóźniej w dniu zakończenia obowiązywania poprzedniej. Niewykorzystane składki zostaną zwrócone poprzedniemu właścicielowi pojazdu.

 • Wypowiedzenie polisy OC w przypadku kradzieży pojazdu

Jeśli pojazd zostanie skradziony, aby uniknąć opłacania dalszych składek – konieczne jest jego wyrejestrowanie w urzędzie komunikacji. Aby to zrobić, potrzebne są następujące dokumenty: karta pojazdu, dowód rejestracyjny oraz zaświadczenie o kradzieży z policji. Niewykorzystane składki zostaną zwrócone.

W trakcie tego procesu, warto skorzystać z pomocy doświadczonego pośrednika ubezpieczeniowego, który pomoże w doborze odpowiedniego OC oraz udzieli wsparcia zarówno przy zawieraniu, jak i w przypadku ewentualnego wypowiedzenia umowy.

Znajdź swojego doradcę na stronie dfs24.pl.

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz