Jak odzyskać zatrzymane prawo jazdy?

zatrzymanie zagranicznego prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy może nastąpić, gdy przekroczymy w terenie zabudowany prędkość o więcej niż 50 km/h lub gdy przewozimy więcej pasażerów, niż mamy miejsc wpisanych w dowód rejestracyjny. Policjant wydaje w takim przypadku tymczasowy dokument, uprawniający do powrotu do domu, który jest ważny tylko dobę.

zatrzymanie prawa jazdy wiąże się również z mandatem karnym

Procedura odzyskiwania prawa jazdy

Żeby odzyskać zatrzymane prawo jazdy należy:

 • sprawdzić, czy ważne są badania lekarskie i ewentualnie psychologiczne (ważne są tak długo, jak uprawnienie do kierowania pojazdami) – jeżeli utraciły ważność albo posiada się skierowanie na nowe badania, to należy udać się do lekarza w celu ich wykonania
 • zapłacić za prawo jazdy
 • zebrać potrzebne dokumenty
 • zanieść lub wysłać pocztą wniosek wraz z dokumentami
 • odebrać prawo jazdy.

Wniosek składa się:

 • w urzędzie miasta, w którym się mieszka – jeżeli jest to miasto na prawach powiatu
 • w urzędzie dzielnicy, gdy mieszka się w Warszawie
 • w starostwie powiatu, w którym się mieszka.

Za zwrot prawa jazdy opłata wynosi 50 groszy. Natomiast, jeżeli dokument jest już nieważny, to konieczne jest poniesienie koszty za wydanie nowego prawa jazdy w kwocie 100,50 zł. Osobiście lub telefonicznie należy we właściwym urzędzie uzyskać informację, w jaki sposób można zapłacić (w kasie lub przelewem na konto). Potwierdzenie uiszczenia opłaty należy zanieść wraz z wnioskiem albo wysłać mailem do urzędu (adres mailowy można odnaleźć na stronie internetowej danego urzędu).

Co należy przygotować?

By starać się o zwrot uprawnień do kierowania pojazdem, przygotowujemy następujące dokumenty:

 • wniosek o zwrot prawa jazdy, które zostało zatrzymane (należy w nim zaznaczyć, jak dokument zostanie odebrany – w urzędzie czy pocztą)
 • potwierdzenie opłaty za zwrot dokumenty lub wydanie nowego
 • dowód osobisty albo polski paszport (cudzoziemcy – paszport albo kartę pobytu)
 • jeżeli wymaga tego sytuacja, to orzeczenie lekarskie i psychologiczne.

Jeżeli prawo jazdy jest nadal ważne i badania są aktualne, to prawo jazdy otrzymuje się od razu po złożeniu wniosku. Natomiast jeśli prawo jazdy albo badania nie są już ważne i konieczne jest wydanie nowego dokumentu, to otrzyma się go w ciągu 7 dni.

Jeżeli urzędnik nie odda prawa jazdy, to można się odwołać. Odwołanie należy wnieść w terminie 14 dni od dostania odmowy. Kieruje się je do samorządowego kolegium odwoławczego, ale składa się je w urzędzie, który odmówił wydania dokumentu.

Jeżeli nie minął jeszcze czas, na który prawo jazdy zostało zatrzymane, to nie można go odzyskać. Należy poczekać aż minie ten termin.

Co istotne, jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane na rok lub dłużej, to nie można odzyskać starego dokumentu. Jeżeli dana osoba chce prowadzić pojazd, to musi ponownie zdać egzamin. Jeśli badania lekarskie lub psychologiczne są ważne, to nie należy wykonywać nowych. Jeżeli prawo jazdy albo uprawnienia stracą ważność podczas gdy dokument był zatrzymany – otrzymuje się nowe prawo jazdy.

Anna Woś

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz