Zgłoszenie zbycia pojazdu

Zbycie pojazdu, czyli sprzedaż albo przekazanie w darowiźnie należy zgłosić do urzędu, w którym pojazd jest zarejestrowany. Dokonać tego musi dotychczasowy właściciel pojazdu, czyli osoba, która sprzedała albo darowała pojazd innej osobie.

samochod

Czynność ta może zostać dokonana przez pełnomocnika. Na zgłoszenie zbycia pojazdu wyznaczony jest termin 30 dni od dnia dokonania tej czynności (np. podpisania umowy kupna-sprzedaży lub umowy darowizny).

Zgłoszenia należy dokonać w wydziale komunikacji urzędu, w którym pojazd jest zarejestrowany. Może to więc być starostwo powiatowe, urząd miasta (gdy pojazd jest zarejestrowany w mieście na prawach powiatu), urząd dzielnicy (gdy pojazd zarejestrowany jest w Warszawie). Można to zrobić osobiście lub drogą pocztową. Zgłoszenie zbycia pojazdu jest bezpłatne.

Zgłaszając zbycie pojazdu należy złożyć:

  • zawiadomienie o zbyciu pojazdu, które można otrzymać w starostwie lub urzędzie miasta/dzielnicy (często można je odnaleźć także na stronie internetowej danej instytucji)
  • dowód osobisty / paszport / kartę pobytu
  • kopię dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu.

Pracownicy urzędów od razu przyjmują zgłoszenie o zbyciu pojazdu. Jeśli jednak będzie brakowało jakichś dokumentów albo sprawę trzeba będzie zweryfikować, to może to potrwać dłużej.

Jeżeli zgłoszenie zbycia jest dokonywane w urzędzie, to na dokumencie zostanie umieszczona urzędowa adnotacja, która potwierdza dokonanie zgłoszenia. Nie otrzymuje się w tej sprawie oddzielnego dokumentu urzędowego.

Anna Woś

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz