Kursy na wózek widłowy – wszystko, co musisz wiedzieć!

Każdy, kto choć przez chwilę był zatrudniony w większym magazynie, na pewno zdążył się przekonać o tym, że wózki widłowe stanowią niezastąpioną pomoc przy pracy. Obsługa wózków widłowych może się wydawać prosta, jednak by zostać operatorem wózka widłowego potrzebne są specjalne uprawnienia UDT – które to mogą zapewnić kursy na wózek widłowy. Co to za kursy i dlaczego warto brać w nich udział? – tego dowiesz się z poniższego artykułu!

Mężczyzna w wózku widłowym

Rodzaje wózków widłowych

Wózki widłowe można podzielić na kilka sposobów, najpopularniejsze jednak to podział ze względu na rodzaj napędu oraz podział ze względu na funkcje wózka widłowego. Jest to o tyle istotne, że istnieje kilka kategorii uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe.

Podział wózków ze względu na rodzaj napędu

Przy podziale ze względu na rodzaj napędu możemy wyróżnić:

 • wózki widłowe spalinowe,
 • wózki widłowe gazowe,
 • wózki widłowe elektryczne.

Zasadniczą różnicą między tymi trzema typami jest sposób zasilania. Wózki widłowe spalinowe są napędzane benzyną lub olejem napędowym. Zaleca się stosowanie ich na otwartych przestrzeniach, ponieważ są odpowiedzialne za emisję szkodliwych spalin. Jednym z rozwiązań tego problemu jest wyposażenie wózka widłowego w specjalne filtry.

Wózki napędzane gazem LPG – podobnie jak wózki spalinowe – nie będą się nadawać do pracy w zamkniętych wnętrzach. Przy użytkowaniu wózków jezdniowych gazowych ważny jest dobry przepływ powietrza w miejscu pracy – w wypadku jego braku użytkowanie wózka gazowego może być niebezpieczne dla zdrowia pracowników.

Wózki widłowe elektryczne sprawdzą się w miejscach, gdzie nie możemy użyć wózków z napędem silnikowym i gazowych – a więc wszędzie, gdzie są zamknięte przestrzenie. Elektryczne wózki jezdniowe podnośnikowe odznaczają się cichą pracą i tym, że są bardziej ekologicznym rozwiązaniem od wózków spalinowych i gazowych.

Wózek widłowy w magazynie

Podział wózków ze względu na funkcje

Przy podziale ze względu na funkcje możemy wyróżnić:

 • wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem – czyli ładowarki teleskopowe. Praca z ładowarkami teleskopowymi zapewnia znaczny zasięg dzięki zastosowaniu specjalnego wysięgnika,
 • wózki widłowe terenowe. Wózki widłowe terenowe odznaczają się wyższym zawieszeniem oraz większą grubością i średnicą opon. Używa się ich na placach budowy i w innych miejscach trudno dostępnych,
 • wózki widłowe boczne. Wózki widłowe boczne to pojazdy, w których operator wózka widłowego siedzi bokiem do kierunku jazdy,
 • wózki widłowe podnośnikowe sterowane z poziomu lub podestu roboczego – czyli takie, w których operator steruje wózkiem stojąc na podeście lub przy wózku,
 • wózki widłowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem,
 • wózki widłowe z masztem.

Kursy na wózki widłowe – dla kogo?

Kursy na wózki widłowe są dostępne dla każdej osoby, która skończy 18 lat i posiada wykształcenie co najmniej podstawowe. Do obsługi wózków jezdniowych niezbędne są uprawnienia UDT, które można otrzymać po ukończeniu kursu oraz egzaminu teoretycznego i praktycznego z pozytywnym wynikiem.

Zdobycie uprawnień na wózek widłowy jest dobrym pomysłem zarówno dla ludzi młodych, jak i dla doświadczonych, zamierzających się przekwalifikować pracowników. Kurs na wózki widłowe może otworzyć różne drogi kariery: w magazynach, fabrykach, hurtowniach, portach i zakładach produkcyjnych, w tym zagranicznych. Często szkolenie jest jednym z warunków otrzymania posady.

Korytarz w magazynie z produktami

Zmiany w przepisach

Od 2018 roku zmieniona została podstawa prawna w zakresie imiennych zezwoleń na obsługę wózków jezdniowych, wydawanych przez pracodawcę po ukończeniu szkolenia. Zezwolenia na wózki widłowe:

 • wydane przed końcem 2004 roku będą ważne do końca 2023 roku,
 • wydane przed końcem 2014 roku będą ważne do końca 2026 roku,
 • wydane przed końcem 2015 roku będą ważne do końca 2027 roku.
Książki z przepisami prawnymi

Kurs na wózki widłowe – jak wygląda?

Kursy na wózek widłowy są niezbędne do przygotowania się do bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych oraz zaliczenia egzaminu UDT z pozytywnym wynikiem. Szkolenie przeciętnie – w zależności od firmy szkolącej – trwa 1-2 dni. Obejmuje zawsze część teoretyczną i praktyczną.

Zajęcia teoretyczne przeważnie są w formie wykładów, na których przekazywane są najistotniejsze informacje o użytkowaniu wózków jezdniowych, zasadach bezpieczeństwa w magazynie i konserwacji urządzeń technicznych. Część firm udostępnia też kursantom własne materiały szkoleniowe.

Zajęcia praktyczne nauczą kursanta płynnego i sprawnego poruszania się wózkiem widłowym – która to umiejętność będzie sprawdzona później na egzaminie.

Egzamin UDT – co to?

Każdy kurs na wózki widłowe zakończony jest egzaminem UDT, który jest przeprowadzany przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin na wózki widłowe składa się z dwóch części:

 • części teoretycznej – w formie pisemnej, w której trzeba odpowiedzieć na 15 pytań testowych wybranych z bazy 245 pytań. Czas trwania testu to maksymalnie 30 minut. Aby uzyskać zaliczenie tej części, należy odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 11 pytań, warto zatem poznać najpopularniejsze pytania na egzaminie UDT,
 • części praktycznej – odbywającej się w wózku widłowym na placu manewrowym. Sprawdzane są tutaj umiejętności jazdy wózkiem widłowym i manewrowania wózkiem widłowym przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad BHP.
Wypełnianie egzaminu pisemnego

Nad przebiegiem testów czuwają egzaminatorzy Dozoru Technicznego. By zdać egzamin na wózki widłowe warto zadbać o wcześniejszy wypoczynek, merytoryczne przygotowanie i przeczytanie udostępnionych materiałów oraz przydatnych artykułów – na przykład jakich błędów podczas egzaminu na wózki widłowe należy unikać?

Jakie rodzaje uprawnień można uzyskać po kursie na wózki widłowe?

Przepisy Urzędu Dozoru Technicznego opisują, że wyróżniamy trzy kategorie uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe:

 • kategoria III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i sterowane zdalnie. Otrzymanie tej kategorii gwarantuje uprawnienia na wózki widłowe naładowne, wózki ciągnikowe, wózki unoszące i wózki podnośnikowe sterowane za pomocą dyszla,
 • kategoria II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem wózków specjalizowanych. Jest to najbardziej popularna kategoria uprawnień, daje ona bowiem możliwość obsługi wózków bocznych oraz wózków jezdniowych podnośnikowych bez ograniczenia tonażowego i wysokości podnoszenia,
 • kategoria I WJO – wózki jezdniowe specjalizowane. To najwyższa kategoria, zapewnia uprawnienia na wózki widłowe z dowolnym napędem, udźwigiem i bez ograniczenia wysokości podnoszenia. Umożliwia prowadzenie wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych, które nie zostały wymienione w niższych kategoriach.

Ważność uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe

Okres ważności uprawnień na wózki widłowe zależy od kategorii, jaką się posiada. W przypadku kategorii na wózki jezdniowe specjalizowane (I WJO) okres ten wynosi 5 lat. Pozostałe dwie kategorie gwarantują ważność uprawnień na 10 lat. Po tym czasie uprawnienia na wózki widłowe muszą zostać odnowione.

Podsumowanie

Teraz kursy na wózek widłowy nie powinny być dla Ciebie tajemnicą! Jeśli jesteś zainteresowany pracą w tej branży, możesz zacząć od wyszukania informacji, kiedy w Twojej okolicy odbywa się najbliższy kurs na wózki widłowe.

Nadal się wahasz? Zaletami pracy operatora wózka widłowego są stałe zatrudnienie, często atrakcyjne benefity oraz normowany czas pracy. Jest to świetne wyjście dla osób bez wyższego wykształcenia, które nie boją się pracy fizycznej, są odpowiedzialne, sumienne i czują, że odnajdą się w świecie wózków widłowych.

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz