Co to jest zlecenie spedycyjne

Spedycja opiera się na kompleksowym organizowaniu przewozu rozmaitych towarów. Proces ten obejmuje m.in. przyjęcie przesyłki od klienta, wybór właściwego środka transportu, przetworzenie niezbędnych dokumentów, weryfikację zawartości ładunku pod kątem stanu wizualno-technicznego oraz załatwienie formalności przy odprawie celnej. Umowa pomiędzy nadawcą a firmą spedycyjną nosi nazwę zlecenia.

Ogólna charakterystyka

Zlecenie spedycyjne przyjmuje najczęściej formę pisemną, ale może też być wydane drogą elektroniczną lub telefoniczną (przez duże przedsiębiorstwo, dowolny podmiot prawa cywilnego, ewentualnie osobę fizyczną). W treści tej specyficznej umowy powinny zostać uwzględnione takie elementy, jak aktualne dane kontrahenta i zleceniobiorcy, specyfikacja przesyłki (rodzaj, masa całkowita, wartość pieniężna itp.), przewidywany czas dostawy, warunki dotyczące zabezpieczenia zawartości, informacje odnośnie pojazdu transportowego i kierowcy, stawka finansowa za usługę, a także termin płatności. W momencie zaistnienia jakiejkolwiek szkody zlecenie stanowi główny dokument, na podstawie którego towarzystwo ubezpieczeniowe ustala, czy spedytor dochował maksymalnej staranności przy przewozie towaru. Chodzi oczywiście o zgodność zrealizowanych czynności ze przekazanymi wskazówkami.

Prawa, obowiązki i odpowiedzialność

W przypadku spedytora kluczowym prawem wynikającym bezpośrednio ze zlecenia jest otrzymanie wynagrodzenia. Zazwyczaj jego wysokość precyzyjnie określa taryfa cenowa dostępna dla wszystkich kontrahentów na stronie internetowej. Jeśli klient nie uiści zapłaty w wyznaczonym terminie, to wówczas mogą zostać wobec niego wyciągnięte mniej lub bardziej poważne konsekwencje (finansowe, karne). Z kolei elementarny obowiązek to podejmowanie działań niezbędnych do bezpiecznego dostarczenia ładunku pod wskazany adres – na warunkach sprecyzowanych w zleceniu. Istotną rolę odgrywa tutaj również respektowanie przepisów kodeksu cywilnego. Dodajmy, że firma organizująca przewóz nie odpowiada za potencjalne błędy w przekazie zlecenia ani za skutki działań osób trzecich zaangażowanych przez kontrahenta. Ten ostatni musi ją koniecznie powiadomić o hipotetycznych zagrożeniach związanych z transportowanym towarem.

Uwagi końcowe

Zlecenia wykonania usługi spedycyjnej nie należy z pewnością mylić ze zleceniem transportu ładunku. Różnica polega przede wszystkim na tym, że pierwsza umowa dotyczy ogółu czynności w zakresie organizacji oraz koordynacji przewozu (w tym pobocznych), natomiast druga ogranicza się wyłącznie do dostarczenia przesyłki. Najłatwiejszym sposobem na stworzenie prawidłowego zlecenia jest skorzystanie z dedykowanego programu komputerowego. Wystarczy wprowadzić stosowne informacje, a narzędzie automatycznie wygeneruje dokument, co pozwoli zaoszczędzić mnóstwo cennego czasu (idealne udogodnienie dla zakładów produkcyjnych czy magazynów). W przypadku codziennego wysyłania dużej partii towarów rozsądnym rozwiązaniem jest złożenie tzw. ramowego zlecenia, czyli po prostu określającego stale powtarzające się czynności.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://pks-sa.com/oferta/spedycja-miedzynarodowa.html

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz