Mandat drogowy – jak się od niego odwołać?

zatrzymanie zagranicznego prawa jazdy

Jeżeli osoba, która otrzymała mandat drogowy, ma pewność, że został on wypisany niesłusznie, to ma możliwość odwołania się. Jest kilka przypadków, w których uchylenie mandatu jest możliwe.

Wniosek o uchylenie mandatu może złożyć:

  • każdy, kto dostał mandat i jest pewny, że było to niesłuszne
  • rodzic lub opiekun prawny osoby, która otrzymała mandat i ma mniej niż 17 lat
  • przedstawiciel ustawowy lub kurator osoby ubezwłasnowolnionej, która otrzymała mandat
  • przedstawiciel służby (np. policji czy straży granicznej), która niesłusznie mandat wydała – z urzędu
  • przedstawiciel sądu, który dowiedział się, że mandat został niesłusznie wystawiony przez przedstawiciela służby – z urzędu.

przykład wypisanego mandatu karnego

Wniosek o uchylenie mandatu można złożyć, jeżeli mandat został wystawiony za:

  • działanie, które nie było wykroczeniem
  • działanie, za które karę może nałożyć wyłącznie sąd
  • działanie w obronie koniecznej albo w obronie dobra chronionego prawem, jeżeli nie można było uniknąć niebezpieczeństwa
  • działanie spowodowane chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym albo innym zakłóceniem czynności psychicznych.

Jak złożyć wniosek o uchylenie mandatu? Przede wszystkim należy napisać wniosek. Nie ma obowiązującego wzoru tego wniosku, więc należy go napisać samodzielnie. Należy w nim podać swoje imię i nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania, serię i numer mandatu (znajduje się w prawym górnym rogu mandatu), opis całego zdarzenia oraz okoliczności wyjaśniające, dlaczego należy uchylić wystawiony mandat. Wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym, który jest właściwy dla terenu, na którym został wystawiony mandat (można go złożyć osobiście w biurze podawczym albo wysłać listem poleconym na adres sądu). Należy czekać na listową odpowiedź z sądu, w której zostanie wskazana data posiedzenia. Następnie trzeba udać się na posiedzenie sądowe albo oczekiwać na decyzję sądu.

Osoba, która otrzymała mandat musi złożyć wniosek o jego uchylenie w terminie 7 dni od dnia jego przyjęcia. Natomiast przedstawiciel służby, który wystawił mandat musi złożyć taki wniosek po 7 dniu od wystawienia mandatu.

Postępowanie w sądzie nie podlega żadnej opłacie. Termin na rozpatrzenie wniosku o uchylenie mandatu drogowego nie został określony. Na zakończenie posiedzenia wydawane jest postanowienie o uchyleniu mandatu albo o odmowie jego uchylenia. Nie można odwołać się od takiej decyzji sądu.

Anna Woś

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz