Wymień prawo jazdy w urzędzie lub przez Internet

odzyskiwanie prawa jazdy

Prawo jazdy powinien wymienić każdy, kto zmienił swoje miejsce zamieszkania, imię albo nazwisko oraz każdy, kogo prawo jazdy utraciło ważność albo kategoria prawa jazdy straciła ważność. Wymianę prawa jazdy można załatwić także przez pełnomocnika.

prawo jazdy

W celu dokonania wymiany dokumentu należy przede wszystkim sprawdzić, czy są ważne badania lekarskie i psychologiczne (są one ważne tak długo, jak uprawnienia do kierowania pojazdami). Jeśli nie są już ważne albo wystawione zostało skierowanie na nowe badania, to należy się udać do lekarza, który je zrobi. Otrzymuje się wtedy orzeczenie lekarskie lub psychologiczne. Należy zebrać wszystkie potrzebne dokumenty oraz zapłacić za wydanie prawa jazdy (szczegóły poniżej), a następnie zanieść lub wysłać wszystko do urzędu albo złożyć wniosek przez Internet. Po upewnieniu się, że prawo jazdy jest już gotowe, można odebrać dokument.

Wniosek o wymianę prawa jazdy należy złożyć:

  • w urzędzie miasta, w którym się mieszka, jeżeli jest to miasto na prawach powiatu
  • w urzędzie dzielnicy, jeżeli mieszka się w Warszawie
  • w starostwie powiatu, w którym się mieszka.

Koszt wydania prawa jazdy to 100,50 zł. W urzędzie, w którym wniosek ma być złożony warto osobiście lub telefonicznie dowiedzieć się, jak można uiścić opłatę. Przeważnie można to zrobić w kasie urzędu albo przelewem na jego konto. Potwierdzenie opłaty należy złożyć wraz z wnioskiem.

Czas oczekiwania na wydania prawa jazdy wynosi do 9 dni roboczych od złożenia wniosku albo do 2 miesięcy, jeżeli konieczne jest wyjaśnienie sytuacji (np. zakazu prowadzenia pojazdów). Na stronach ww.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest już gotowe do odbioru. Wystarczy podać numer PESEL oraz imię i nazwisko.

Można się odwołać, jeżeli urzędnik nie wyda prawa jazdy. Termin na to wynosi 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie należy skierować do samorządowego kolegium odwoławczego. Należy je jednak złożyć w urzędzie, który odmówił wydania prawa jazdy.


Złożenie wniosku w urzędzie

Wniosek do urzędu można zanieść osobiście albo wysłać pocztą. Żeby złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy w urzędzie należy przygotować:

  • wniosek o wydania prawa jazdy (należy w nim zaznaczyć, czy chce się odebrać gotowy dokument w urzędzie czy ma zostać przesłany pocztą)
  • aktualne zdjęcie
  • potwierdzenia uiszczenia opłaty za prawo jazdy
  • dowód osobisty albo paszport (paszport albo kartę pobytu – jeżeli ktoś jest cudzoziemcem)
  • prawo jazdy
  • orzeczenie lekarskie

Złożenie wniosku przez Internet

Istotne jest, że aby złożyć wniosek przez Internet należy posiadać profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. Należy zebrać wszystkie potrzebne dokumenty oraz zapłacić za prawo jazdy. Następnie należy zalogować się na ePUAP oraz znaleźć usługę „Wymiana prawa jazdy”. Trzeba wypełnić formularz oraz załączyć wszystkie potrzebne dokumenty (wniosek o wydania prawa jazdy należy podpisać i zeskanować, zdjęcie załączyć w formie elektronicznej, potwierdzenie opłaty w formie skanu lub pdf, poprzednie prawo jazdy oraz orzeczenie lekarskie w formie skanu). Formularz i wniosek należy wysłać do właściwego urzędu. Po sprawdzeniu, czy prawo jazdy jest gotowe, można odebrać dokument.

Anna Woś

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz