Malowanie pasów drogowych

Malowanie pasów drogowych

Oznakowanie poziome dróg jest równie ważne, jak pionowe znaki drogowe. Zadaniem linii i znaków malowanych na jezdniach jest przede wszystkim lepsza organizacja ruchu drogowego i zwiększenie bezpieczeństwa jego uczestników. Wbrew pozorom nie jest to zadanie łatwe. Wymaga specjalnych malowarek drogowych, odpowiedniej jakości farb oraz odpowiednich warunków atmosferycznych. Gdzie stosuje się oznakowanie poziome? Malowanie pasów drogowych stosowane jest na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Za oznakowanie poziome odpowiedzialne są odpowiednie zarządy dróg, które muszą zaplanować je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ze względu na znaczenie znaków poziomych możemy podzielić je na:…

Więcej...