Malowanie pasów drogowych

Oznakowanie poziome dróg jest równie ważne, jak pionowe znaki drogowe. Zadaniem linii i znaków malowanych na jezdniach jest przede wszystkim lepsza organizacja ruchu drogowego i zwiększenie bezpieczeństwa jego uczestników. Wbrew pozorom nie jest to zadanie łatwe. Wymaga specjalnych malowarek drogowych, odpowiedniej jakości farb oraz odpowiednich warunków atmosferycznych.

pasy jezdni

Gdzie stosuje się oznakowanie poziome?

Malowanie pasów drogowych stosowane jest na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Za oznakowanie poziome odpowiedzialne są odpowiednie zarządy dróg, które muszą zaplanować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ze względu na znaczenie znaków poziomych możemy podzielić je na:

  • kierujące (strzałki),
  • segregujące (linie ciągłe, przerywane),
  • informujące (ścieżka rowerowa),
  • ostrzegawcze (uwaga dzieci, przejście dla pieszych),
  • zakazujące (wydzielone miejsca parkingowe),
  • nakazujące (linia bezwzględnego zatrzymania się).

Oznakowanie poziome stosowane jest nie tylko na drogach, ale także na lotniskach, placach manewrowych, w magazynach oraz na terenie hal produkcyjnych, po których poruszają się wózki widłowe. W tych dwóch ostatnich przypadkach ze względów bezpieczeństwa mogą być stosowane wyłącznie elektryczne malowarki drogowe.

Oznakowania poziome

Kolory oznakowania poziomego dróg

Zdecydowana większość znaków malowanych na nawierzchniach drogowych malowana jest w kolorze białym, ale istnieją pewne wyjątki.

Dotyczy to głównie oznakowania na drodze, która ze względu na prowadzony remont wymaga zmiany organizacji ruchu drogowego. W takim wypadku oznakowanie poziome ma charakter tymczasowym i do jego malowania używany jest kolor żółty. Jeżeli równocześnie występuje oznakowanie białe i żółte, kierowcy mają obowiązek stosowania się do znaków żółtych.

Coraz częściej do oznakowania przejść dla pieszych stosuje się kolor biały i czerwony. Pasy malowane są naprzemiennie tymi kolorami, dzięki temu przejście jest bardziej widoczne, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo.

Czasami kierowcy widzą na jezdni poziome znaki drogowe w takich samych kolorach, jak znaki pionowe. Dotyczy to głównie znaków:

  • uwaga dzieci (w pobliżu szkół i przedszkoli),
  • ustąp pierwszeństwa (przed skrzyżowaniami),
  • stop (przed przejazdami kolejowymi, tramwajowymi, przed wjazdem na rondo).

Celem takiego oznakowania jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale na razie jest na etapie testów, głównie w dużych miastach.

Jak przebiega malowanie oznakowania poziomego?

Malowanie pasów drogowych i innych znaków poziomych musi być trwałe, odporne na ścieranie, opady atmosferyczne i działanie środków chemicznych. Wykorzystuje się do tego specjalne maszyny i farby, z tego względu zarządy dróg najczęściej zlecają to wyspecjalizowanym firmom dysponującym odpowiednim zapleczem.

Farby do malowania pasów drogowych

Do wykonania pasów stosowane są agregaty do malowania pasów na jezdni oraz wiele rodzajów farb, cienkowarstwowe lub grubowarstwowe. Te pierwsze używane są na drogach o małym natężeniu ruchu, o dużym stopniu zniszczenia nawierzchni i przeznaczonych do remontu. Te drugie stosowane są przy malowaniu jezdni i parkingów o nawierzchni bitumicznej i betonowej.

Farby cienkowarstwowe rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne i chemoutwardzalne. Nakładane są na mokro. Farby grubowarstwowe produkowane są na bazie żywic lub równie wytrzymałego dwutlenku tytanu lub chromianu ołowiu. Do farb dodawane są błyszczące mikrokulki, które zapewniają dobrą widoczność pasów zarówno w dzień, jak i w nocy.

Malowanie pasów drogowych

Odnawianie oznakowania poziomego najczęściej rozpoczyna się późną wiosną, kiedy temperatura nawierzchni sięga ok. 10 stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza nie przekracza 80%. Nawierzchnia musi być wcześniej odpowiednio przygotowana, czyli bardzo dokładnie oczyszczona i zmyta. Prace przeprowadzane są nocą i weekendy, kiedy ruch samochodowy jest znacznie mniejszy i nie powodują utrudnień.

Do malowania długich linii ciągłych najczęściej używa się malowarek samojezdnych wyposażonych w automatyczne sterowanie. Dzięki temu dysze dozujące farbę automatycznie się otwierają i zamykają, malowane linie mają jednakową długość.

Do oznakowania przejść dla pieszych, strzałek, oznakowania parkingów, kopert stosowane są malowarki ręczne sterowane przez pracownika. Tego typu oznakowanie wymaga kierowania malowarką na małej przestrzeni, częstej zmiany kierunku. Malowanie pasów drogowych może przebiegać z prędkością ponad 100 m/min, a więc można wykorzystywać je także do malowania dłuższych odcinków. Ograniczeniem jest jedynie prędkość przemieszczania się pracownika.

Malowanie pasów za pomocą profesjonalnego sprzętu i nowoczesnych farb chemoutwardzalnych sprawia, że poziome malowanie dróg wystarczy przeprowadzić raz w roku, ewentualnie dokonać odnowienia w razie potrzeby.

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz