Wypełnianie wniosku o rejestrację samochodu

By móc swobodnie poruszać się nowym samochodem po drogach musimy go zarejestrować, bądź przerejestrować w przypadku kupna auta używanego. Nie dokonamy tego bez odpowiedniego wniosku który musimy wypełnić. Przypomnijmy, że czas na zarejestrowanie/przerejestrowanie samochodu wynosił 30 dni, ale ze względu na pandemię koronawirusa oraz utrudnioną pracę wydziałów komunikacji przez pracę zdalną, czas ten został wydłużony do 180 dni.

Wniosek możemy pobrać przez Internet, wydrukować i wypełnić samodzielnie w domu. Dzięki temu nie musimy tracić czasu w wydziale komunikacji, w którym chcemy zarejestrować nasz pojazd. Jeżeli jednak nie mamy takiej możliwości, gotowe wnioski czekają na nas w starostwie. Wniosek jest niezbędny do rozpoczęcia procesu rejestracji. Jest on prosty w wypełnieniu, jednak wiadomo, że każdy może się pomylić.

We wniosku podajemy dane właściciela pojazdu: imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL. Nasepnie podajemy niezbędne informacje o samochodzie, a także sporządzamy listę dolkumentów, które dołączamy do dkładanego wniosku. W przypadku nabywanego pojazdu musimy zadbać o:

dowód zakupu (umowa sprzedaży, faktura VAT) dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym (lub świadectwem jego pozytywnego wyniku) kartę pojazdu (o ile została wydana) dowód obowiązującej polisy OC tablice rejestracyjne własny dowód osobisty.

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz