Umowa zlecenie a działalność gospodarcza: co wybrać?

Przeszukując oferty pracy, spotkamy się z rozmaitymi formami podejmowania współpracy z potencjalnym pracodawcą. Wśród nich oprócz klasycznej umowy o pracę pojawiają się również umowa zlecenie czy B2B. Czym się różnią? Która z nich jest lepsza?

Czym jest umowa zlecenie?

Świadczenie usług na podstawie umowy o pracę, często określa się mianem pracy na zlecenie. Nie podlega ona pod kodeks pracy, co wiąże się ze znacznie mniejszym zakresem uprawnień po stronie pracownika. Formą prawną, która omawia zasady wykonywania takiej pracy, jest natomiast kodeks cywilnoprawny. Przedmiotem zawieranej umowy będzie wtedy czynność prawna, a stronami ją zawierającymi – osoby prawne bądź osoby fizyczne. Najczęściej taką formę wykorzystuje się w przypadku świadczenia usług, gdzie zleceniobiorca informuje zleceniodawcę o postępach pracy, a na koniec składa sprawozdanie i otrzymuje wynagrodzenie. Umowa zlecenie a emerytura to natomiast zupełnie odmienny temat, który wiąże się z odmienności dokumentów prawnych, którym podlega.

Własna działalność gospodarcza – na czym polega?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to inny sposób na wykonywanie pracy. w tym wypadku nie mówimy o świadczeniu usług na podstawie zwykłej umowy, a o formie prowadzenia przedsiębiorstwa przez osoby fizyczne. Może ją założyć każdy, kto ma pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych. W sytuacji, gdy wykonujemy zadania jedynie dla pojedynczego kontrahenta, nasza działalność nie będzie wiele odróżniała się od zwykłej pracy. Wszystko zmienia się, kiedy na horyzoncie pojawiają się kolejni klienci i związane z tym formalności. Wśród najważniejszych elementów wyróżnić należy konieczność prowadzenia księgowości czy rozliczanie poprzez fakturę VAT.

Umowa zlecenia a działalność gospodarcza – różnice

Podstawową różnicą w przypadku pracy na podstawie umowy zlecenia a działalności gospodarczej jest prawdopodobnie sposób rozliczania się pomiędzy poszczególnymi stronami. W pierwszym przypadku istotną rolę pełni sprawozdanie, które dokumentuje dokładnie przebieg czynności prawnej oraz jej efekt końcowy i jego zgodność ze zleceniem. W drugiej sytuacji wystawiamy fakturę VAT lub bez VAT. Przedsiębiorstwo wtedy wystawia fakturę określonej firmie, która zgłosiła chęć nabycia danego towaru tudzież usługi. Wiąże się to bezpośrednio z innym aspektem różniącym obie formy, czyli koniecznością prowadzenia księgowości. Należy to do obowiązków każdej działalności gospodarczej, nawet tej jednoosobowej. Bez tego pojawiłyby się problemy z późniejszym rozliczeniem z fiskusem. Więcej na temat pracy na podstawie rozmaitych form umów znajdziesz również na stronie dobraumowa.org.

Inną kwestią znacznie różniącą zagadnienia umowy zlecenia oraz własnej działalności gospodarczej jest sposób rozliczania podatków. W przypadku tej pierwszej jako zleceniobiorcy nie mamy żadnych bezpośrednich zobowiązań, gdyż wszystko wykonuje za nas zleceniodawca. Ponadto osoby do 26. roku życia są całkowicie zwolnione z podatku dochodowego, co oznacza, że dostają do ręki pełną kwotę brutto z tego co zarobią. W przypadku działalności gospodarczej kwestia ta jest nieznacznie bardziej zawiła. Otóż gdy zakładamy firmę, musimy wybrać formę opodatkowania, za pomocą której będziemy rozliczać się urzędem skarbowym. Jeśli decydujemy się na współpracę z jednym kontrahentem przez znaczną część prowadzenia działalności, najkorzystniej wypada skala podatkowa oraz ryczałt ewidencjonowany. W tym wypadku należy pamiętać, że nikt za nas nie odprowadza podatku, więc musimy zrobić to sami w wyznaczonym okresie.

Umowa zlecenie czy działalność gospodarcza – co lepsze?

Nie można jednoznacznie stwierdzić, która forma rozliczania się za wykonaną pracę jest najlepsza. Znaczny wpływ na to ma nasza sytuacja życiowa oraz plany na przyszłość. Warto zauważyć, że osoby do 26. roku życia, zwłaszcza jeśli obejmuje je status studenta, odczują znaczny wpływ pracy na zlecenie pozytywniej niż w przypadku własnej działalności, gdyż wiąże się to z szeregiem ulg przewidzianych przez państwo oraz systemy prawa.

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz