Praca w logistyce, czyli kurs logistyka online

Praca w logistyce, czyli kurs logistyka online

Logistyka jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki, której wzrost napędza między innymi szybki rozwój handlu internetowego. Wiele osób zainteresowanych podjęciem pracy w logistyce zastanawia się jak wejść do tej obiecującej branży. Odpowiedzią jest kurs logistyka, który przygotowuje do pracy w logistyce.

Logistyka – rozwój na sterydach

Logistyka, a więc proces planowania i realizacji przepływu towarów, ale też surowców, materiałów i półproduktów, z miejsca ich wytworzenia do odbiorcy końcowego to jedna z najstarszych dziedzin gospodarki. Od kilku lat branża logistyczna przeżywa jednak prawdziwy boom. Jest on spowodowany upowszechnieniem się handlu międzynarodowego oraz handlu internetowego.

W dzisiejszych czasach wiele produktów wytwarzanych na odległych rynkach (np. w tak zwanej fabryce świata, czyli Chinach) jest transportowanych na ogromne odległości z użyciem bardzo różnych środków transportu drogowego, morskiego, lotniczego, kolejowego. Koordynacją i planowaniem tego transportu zajmują się właśnie logistycy.

Również rozwój handlu internetowego spowodował gwałtowne przyśpieszenie w logistyce. Każdy sklep internetowy musi bowiem posiadać magazyn i sprawnie zaopatrywać go w towary i produkty dostarczane później konsumentom. Na popularności handlu internetowego wyrosły ogromne firmy logistyczne podawane jako przykład sukcesu w biznesie, takie jak polski InPost.

Praca w logistyce

Tak szybki rozwój logistyki sprawia, że coraz więcej osób poszukuje możliwości podjęcia pracy w logistyce. Branża ta zgłasza zresztą ogromne zapotrzebowanie na nowych, wykwalifikowanych pracowników. Pomóc wejść do branży logistycznej może kurs logistyka.

Kurs logistyka ma za zadanie kompleksowo przygotować uczestnika do pracy w tej dziedzinie gospodarki. Do niedawna kurs logistyka był dostępny tylko stacjonarnie, głównie w dużych miastach. Prym w kursach logistyki i dla logistyków wiodły miasta takie jak Gdańsk, Szczecin, Warszawa, Łódź, Wrocław, Kraków czy Katowice. Niełatwo zauważyć, że są to też ośrodki przemysłowe zajmujące się produkcją towarów, stąd też od wielu lat istnieje w nich zapotrzebowanie na logistyków.

Od kilku lat kurs logistyka możemy zrobić jednak również online. Zajęcia w trakcie kursu logistyka online realizowane są na żywo – uczestnicy logują się do wirtualnej sali wykładowej w z góry określonych terminach. Sala umożliwia bezpośredni kontakt z prowadzącym wykłady, ćwiczenia czy prezentacje, jak też z innymi uczestnikami kursu. Oczywiście w trakcie kursu logistyka dostajemy też dostęp do materiałów multimedialnych do samodzielnego zapoznania się przed zajęciami lub po zajęciach, do których możemy też wielokrotnie wracać. Zachowanie jednak zajęć prowadzonych na żywo ma ogromne zalety – możemy zadawać pytania w trudnych partiach materiału, brać udział w ćwiczeniach grupowych itp. To wszystko sprawia, że kurs logistyka online jest równie efektywny jak kursy i szkolenia dla logistyków prowadzone w tradycyjnych salach szkoleniowych.

Kurs logistyka – program

Jakie zagadnienia poznajemy w trakcie kursy logistyka, a także w trakcie pojedynczych szkoleń i kursów logistycznych? Są to przede wszystkim:

  • organizacja transportu i różne rodzaje transportu: drogowy, kolejowy, śródlądowy, morski, lotniczy oraz transport intermodalny,
  • zarządzanie magazynem oraz gospodarka magazynowa, projektowanie powierzchni magazynowej oraz wskaźniki gospodarki magazynowej,
  • organizacja procesu zaopatrzenia, planowanie zapasów i zarządzanie zapasami, optymalizacja zapasów,
  • nowoczesne technologie w logistyce: kody kreskowe w logistyce, globalne standardy kodów kreskowych, etykiety usprawniające procesy logistyczne, traceability w logistyce, systemy zarządzania zapasami i powierzchnią magazynu itp.,
  • zarządzanie zespołem w logistyce, controlling logistyki, optymalizacja łańcucha dostaw, lean logistics itp.

To oczywiście tylko wybrane zagadnienia omawiane w trakcie kursu logistyka. Zagadnienia te mogą być pogłębiane następnie w trakcie specjalistycznych szkoleń, kursów i webinarów skierowanych do logistyków, gdyż branża ta podlega szybkim przekształceniom. Jest to też branża, w której organizowanych jest cały szereg konferencji, kongresów i seminariów poświęconych rozmaitym aspektom transportu, gospodarki magazynowej, spedycji itp. Listę wydarzeń dla logistyki, obejmującą kursy logistyki, szkolenia logistyczne, webinary oraz konferencje logistyczne znajdziemy na stronie https://eventis.pl/szkolenia-kursy/logistyka. Jest to internetowa baza wydarzeń kierowanych do branży TSL, a więc transportu, spedycji i logistyki. Pozwala ona sprawdzić tematy i terminy szkoleń i kursów z logistyki, poznać program zajęć, sylwetki prelegentów występujących w trakcie tych wydarzeń oraz zapoznać się z warunkami uczestnictwa, w tym oczywiście ceną kursów, szkoleń i konferencji. Baza umożliwia też rejestrację za darmo na wybrany przez siebie kurs logistyki czy też szkolenie lub konferencję z logistyki i tematów pokrewnych.

Kurs logistyki z certyfikatem

Zapisując się na kursy logistyczne, ale też szkolenia logistyka i transport warto zwrócić uwagę czy organizator kursu czy szkolenia wystawia certyfikat uczestnictwa. Certyfikat taki można najczęściej uzyskać pod warunkiem udziału we wszystkich zajęciach składających się na kurs logistyka lub szkolenie logistyczne, ale wybrane szkolenia i kursy logistyczne kończą się też egzaminem. Dopiero jego pozytywne zaliczenie uprawnia do uzyskania certyfikatu, który często wystawiany jest na druku zgodnym ze wzorem MEN z kodem zawodu. Kurs logistyki z certyfikatem bez wątpienia jest ceniony przez potencjalnych pracodawców i może stanowić istotny argument, gdy staramy się o pracę w branży TSL.

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz