Prowadzenie działalności gospodarczej wliczone do stażu pracy

Obecnie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, nie mogą zaliczać tego okresu do stażu pracy. Osoby, które nawet przez lata prowadziły działalność i zdecydowały się na zatrudnienie na etacie, nie mają prawa do wyższego wymiaru urlopu czy benefitów i nagród związanych ze stażem pracy.

Z uwagi na potrzebę zmian do Sejmu trafił poselski projekt ustawy nowelizującej Kodeks pracy w sprawie zaliczenia okresu prowadzenia działalności do stażu pracy. Zgodnie z zapisami projektu, pracodawca będzie zobowiązany do wliczania poprzednio zakończonych okresów:

  • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub
  • współpracy przy wykonywaniu tej działalności do okresów, od których zależą świadczenia bądź uprawnienia pracownika.

Jak wynika z pojektowanych przepisów do stażu pracy wliczone byłyby tylko te okresy, za które zostały opłacane składki na ubezpieczenia społeczne. Autorzy projektu propinują, żeby do Kodeksu Pracy dodać art. 11(4):

„ Pracodawca jest obowiązany wliczać do okresów, od których zależą świadczenia lub uprawnienia pracownika również poprzednio zakończone okresy prowadzenia pozarolniczej działalności w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych lub współpracy przy wykonywaniu tej działalności, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia społeczne”.

W uzasadnieniu projektu wskazano: „Pracownicy, którzy prowadzili przed nawiązaniem stosunku pracy działalność gospodarczą albo inną działalność w szczególności twórczą lub artystyczną, postrzegają przepisy prawa pracy (…) jako krzywdzące, niesprawiedliwe i stanowiące wyraz nierównego traktowania”

Aktualnie uznaje się, że osoby, które decydują się przejść z własnej działalności na etat są dyskryminowane. Staż pracy warunkuje nabycie prawa do poszczególnych świadczeń lub uprawnień pracowniczych. Na przykład nagrody jubileuszowej, która w wielu zakładach pracy przysługuje po 10 latach pracy. Nie liczy się do urlopu. Nowe przepisy miałby to zmienić.

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz