Wydział komunikacji w Nowej Soli

Starostwo w Nowej Soli przygotowało w skrócie wszystkie najważniejsze informacje dla mieszkańców miasta dotyczące spraw związanych z wydawaniem, wymianą prawa jazdy, rejestracją oraz wyrejestrowaniem samochodów.


Trwająca pandemia COVID-19 uniemożliwia wrócenie wydziału do systemu kolejkowego i swobodną bezpośrednia obsługę interesantów.


W sprawach dotyczących rejestracji pojazdów, wymiany dowodów rejestracyjnych, wycofania czasowego pojazdów należy umówić się na wizytę. Aby to zrobić trzeba zadzwonić pod numer telefonu: 68 4586714.


W sprawach dotyczących odbioru stałych dowodów rejestracyjnych, dokonania wpisów w dowodzie rejestracyjnym, wtórnika tablic rejestracyjnych, wtórnika nalepki kontrolnej, wyrejestrowania pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu: można zgłaszać się bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty.


W sprawach dotyczących praw jazdy można zgłaszać się bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty.

Starostwo powiatowe w Nowej Soli przypomina, że od 1.01.2021 r., aby uniknąć kary administracyjnej wynikającej z art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym, należy dokonać:

  • rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia,
  • zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w terminie 30 dni od dnia jego nabycia lub zbycia.

    Przywrócony termin 30-dniowy na wykonanie ww. czynności dotyczy pojazdów sprowadzonych, nabytych lub zbytych po 31.12.2020 r.

Zbycie lub nabycie pojazdu można zgłosić osobiście lub poprzez pełnomocnika w Wydziale Komunikacji w pokoju nr 5 bez konieczności dodatkowego umawiania się na wizytę.


Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju można dokonać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub strony: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne


W przypadku braku podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu wraz z kopią umowy można przesłać tradycyjną pocztą. Nie ma możliwości zgłaszania zbycia lub nabycia pojazdu telefonicznie.

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz