Jak odzyskać zatrzymane zagraniczne prawo jazdy?

zatrzymanie zagranicznego prawa jazdy

Odzyskiwanie zagranicznego prawa jazdy różni się nieco od procedury odzyskiwania krajowego dokumentu. Należy pamiętać, że jeżeli wniosek o zwrot zagranicznego prawa jazdy zostanie złożony przed upływem czasu, na który dokument został zatrzymany, to polski urząd prześle go do urzędu, przez który został wydany.

odzyskanie zagranicznego prawa jazdy

Co należy zrobić?

Aby przeprowadzić procedurę sprawnie, należy podjąć następujące kroki:

  • zapłacić za zwrot prawa jazdy (opłata wynosi 50 groszy, informację o sposobie zapłaty należy uzyskać we właściwym urzędzie, przeważnie płaci się w kasie urzędu albo przelewem na jego konto) – potwierdzenie opłaty należy złożyć wraz w wnioskiem
  • zebrać potrzebne dokumenty
  • zanieść albo wysłać pocztą do urzędu wniosek wraz z dokumentami
  • odebrać prawo jazdy.

Wniosek o zwrot prawa jazdy należy złożyć:

  • w urzędzie miasta, w którym się mieszka, jeżeli jest to miasto na prawach powiatu
  • w urzędzie dzielnicy, jeżeli mieszka się w Warszawie
  • w starostwie powiatu, w którym się mieszka.

Co trzeba przygotować?

Dokumenty potrzebne do odzyskania zagranicznego prawa jazdy:

  • wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, w którym zaznacza się czy dokument będzie odebrany w urzędzie czy pocztą
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty za zwrot prawa jazdy
  • jeśli jest się obywatelem Polski, to dowód osobisty albo polski paszport (jeśli jest się cudzoziemcem, to paszport albo kartę pobytu).

Jeśli czas, na który zatrzymano prawo jazdy już upłynął, to dokument zostanie wydany od razu po złożeniu wniosku. Jeżeli ten termin jeszcze nie minął, to prawo jazdy będzie wydane, kiedy upłynie czas jego zatrzymania. Urzędnik od razu prześle prawo jazdy do urzędu, który wydał dokument.

Można się odwołać, jeżeli urzędnik nie odda prawa jazdy. W terminie 14 dni od otrzymania odmowy należy złożyć odwołanie, które składa się w urzędzie, który odmówił wydania dokumentu. Odwołanie należy skierować do samorządowego kolegium odwoławczego.

Anna Woś

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz