Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia prawa jazdy

odzyskiwanie prawa jazdy

Jeżeli prawo jazdy zostało zniszczone lub skradzione, można otrzymać nowy dokument (wtórnik), który będzie miał takie same dane jak poprzedni. Poniżej krótki przewodnik po odzyskiwaniu zniszczonego lub skradzionego dokumentu.

odzyskiwanie prawa jazdy

Wtórnik prawa jazdy może dostać każdy stracił swoje prawo jazdy albo czyje prawo jazdy zostało zniszczone (dokument jest nieczytelny). Sprawa może być także załatwiona przez pełnomocnika. Można otrzymać zarówno wtórnik polskiego prawa jazdy, jak i prawa jazdy wydanego w Unii Europejskiej, jeżeli ktoś zamieszkuje w Polsce. Istotne jest, że nie można prowadzić pojazdów bez ważnego prawa jazdy.

Aby wyrobić wtórnik prawa jazdy należy zebrać wszystkie potrzebne dokumenty oraz zapłacić za zrobienie wtórnika. Koszt to 100,50 zł, a zapłacić można w kasie lub przelewem na konto urzędu. Potwierdzenie należy złożyć wraz z wnioskiem. Następnie należy zanieść lub wysłać wniosek wraz z dokumentami do urzędu (lub złożyć wniosek przez Internet). Po sprawdzeniu, czy wtórnik jest gotowy, można odebrać dokument.

Na wydanie wtórnika oczekuje się od 9 dni roboczych od złożenia wniosku do 2 miesięcy, jeżeli sytuacja wymaga wyjaśnienia (np. ktoś ma zakaz prowadzenia pojazdów). Na stronie www.info-car.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest już gotowe. Podać należy numer PESEL oraz imię i nazwisko.

W sytuacji, gdy urzędnik nie wyda wtórnika, to można się odwołać. Termin wynosi 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie kieruje się do samorządowego kolegium odwoławczego. Należy je jednak złożyć w urzędzie, w którym odmówiono wydania wtórnika.

Wniosek należy złożyć:

  • w urzędzie miasta, w którym się mieszka, jeżeli jest to miasto na prawach powiatu
  • w urzędzie dzielnicy, jeżeli mieszka się w Warszawie
  • w starostwie powiatu, w którym się mieszka.

Jakie dokumenty należy przygotować?

  • wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy, w którym należy zaznaczyć, czy prawo jazdy odbierzemy w urzędzie czy mają zostać przesłane pocztą
  • aktualne zdjęcie
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty
  • dowód osobisty albo paszport (paszport albo karta pobytu – jeżeli ktoś jest cudzoziemcem)
  • zniszczone prawo jazdy, jeżeli jest się w posiadaniu tego dokumentu, a są na nim widoczne podstawowe dane.

Żeby złożyć wniosek przez Internet, należy posiadać profil zaufany na platformie ePUAP albo bezpieczny podpis elektroniczny. Także należy zebrać wszystkie potrzebne dokumenty oraz zapłacić za wyrobienie wtórnika. Następnie należy zalogować się na konto na platformie ePUAP i znaleźć usługę „Uzyskanie wtórnika prawa jazdy”. Konieczne jest wypełnienie formularza i dołączenie wszystkich dokumentów, w tym potwierdzenia opłaty. Wniosek należy wydrukować, podpisać i zeskanować, zdjęcie dołączyć w formie elektronicznej (można też dosłać pocztą zwykłe zdjęcie), potwierdzenie opłaty w formie skanu lub pdf, skan zniszczonego prawa jazdy). Później należy wysłać formularz i dokumenty do urzędu. Po sprawdzeniu, czy wtórnik jest gotowy, można go odebrać.

Anna Woś

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz